Als ik de titel opschrijf ben ik me ervan bewust dat dit een absoluut understatement is. De bouw is niet alleen in beweging, maar staat onder enorme druk. Dan heb ik het niet alleen over de gevolgen van de stikstofproblematiek en de massale protesten die daarvan het gevolg zijn, maar zeker ook over de uitdagingen die de bouw de komende jaren nog heeft op het gebied van circulair bouwen en de energietransitie. Het antwoordt voor de bouw zijn innovaties.

De Cobouw rapporteerde eerder dit jaar al dat de nettowinst marges nog steeds klein zijn (een uitzondering daar gelaten). Ook PwC legde dit pijnlijk duidelijk bloot in hun jaarlijkse bouw-performancemonitor. Slechts 3 van de 13 grootste bouwbedrijven weten een rendement onder de streep te behalen van 5%. Gedurende de jaren van forse economische groei – die we achter ons gaan laten – wist de bouwsector dus niet te profiteren. De historie laat zien dat bouwbedrijven mondjesmaat in staat zijn een nettowinst marge te behalen van 5%.

De toekomst

Een aantal actuele ontwikkelingen spelen de komende tijd een belangrijke rol.

Stikstof/PFAS

De stikstofcrisis en de PFAS regelgeving. We zien nu al dat er geen vergunningen meer worden afgegeven voor nieuwbouwwoningen. Grote infrastructurele projecten komen door de PFAS onder druk te staan. Het uitstel kan jaren duren. Gaat u afwachten of probeert u de uitdaging aan te gaan?

Circulair

Alle grondstoffen moeten in 2050 geschikt zijn voor hergebruik (circulair), dat heeft de Rijksoverheid bepaald. Dat lijkt een lange weg, maar er moet nog veel gebeuren. Vele bouwondernemers zijn bezig en gaan u voor. Maar, wees er nu wel bij. De omschakeling kost tijd en daarbij moet er gekeken worden wat het verdienmodel is. Het proces naar 2050 is er één van vallen en opstaan. Innovatie is de sleutel om succesvol te zijn.

Kostenbeheersing

Van oudsher is kostenbeheersing een belangrijk aspect voor de bouwsector. Faalkosten spelen al decennialang een rol bij het onder controle houden van de bouwkosten. Ook de digitale ontwikkeling staat al jarenlang op de agenda van de bouw, waarbij samenwerking met ketenpartners belangrijk is. Deze ontwikkeling wordt vaak belangrijker gevonden dan stuurinformatie (of het ontbreken daarvan). Heeft u enig idee wat de toegevoegde waarde van uw bouwplaats personeel is? Weet u hoe hoog uw faalkosten zijn? Wat is de effectiviteit van de ingezette uren? Vragen die u helpen om de effectiviteit te verhogen en daarmee uw rendement te vergroten.

Bouw Informatie Model (BIM)

Met BIM beschikt u over de juiste informatie van de juiste persoon op het juiste moment in het bouwproces. BIM zorgt er dus voor dat u tijdens het hele proces op de hoogte bent. U werkt samen met verschillende fasen van de levenscyclus van een gebouw. Met BIM voorkomt u fouten doordat u digitaal samenwerkt met uw partners.

Robotisering

In verschillende disciplines in het bouwproces kunt u robots inzetten. Vooral in combinatie met de prefab bouw zien we robotisering toegepast worden. Daar houdt het niet op. Ook voor het metselen kunt u robots toepassen. Tot op heden investeren bouwbedrijven, in vergelijking tot de industrie, nog maar weinig in de robotisering. Daar liggen juist ook kansen om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Artificial Intelligence (AI)

Er wordt nog veel onderzocht naar de mogelijkheden voor het gebruik van AI in de bouw. Wel is duidelijk dat het u zal helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Zo kan AI u helpen bij het vaststellen van veiligheidsrisico’s in de bouwput. Wat dacht u van het herkennen van schades aan gebouwen in een vroegtijdig stadium (laten) detecteren? De wereld om ons heen raakt steeds meer ‘aangesloten’, zelfs de koelkast is dat al. Ook in de woningbouw ligt nog een enorme uitdaging op het gebied van energietransitie. Wat nu als een woning precies weet welke stroom op welk moment het huis in moet. Cobouw stelt zelfs dat wanneer u nu niet een partnership durft aan te gaan op het gebeid van AI, u vroeg of laat ten dode bent opgeschreven. Durft u te investeren in de toekomst van uw bedrijf met AI?

Vergrijzing

Ook de bouw heeft te maken met verdergaande vergrijzing. Jongeren willen vaak niet meer in de bouw werken. Hoe komt u dan aan goed gekwalificeerd personeel? U zult hierop moeten inspelen om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Doet u dat niet, dan doet een ander dat voor u en dan staat u met lege handen.

Bovenstaande aspecten die uw bedrijfsvoering nu en in de toekomst zullen raken. Hoe gaat u daarmee om? Welke keuzes moet u maken? Welke stuurinformatie heb ik dan nodig? Zijn de investeringen rendabel? Heb ik in de toekomst nog wel een verdienmodel? Allemaal zeer begrijpelijke vragen. Vragen waar u natuurlijk zo snel mogelijk antwoord wilt hebben.

Innoveer!

Wat maakt nu dat u wél succesvol bent. Het antwoordt daarop is INNOVEREN. Veel bouw ondernemers zijn succesvol omdat ze blijven innoveren. Innovaties zorgen er voor dat u een blijvend verdienmodel organiseert. Innoveren is niet alleen meer ‘nice to have’, maar zorgt dat u de komende jaren kunt blijven doen waar u goed in bent: bouwen.

Voorbeelden van innovaties in de bouwsector zijn er veel. Een aantal voorbeelden:

  • Het begrip ‘betonschaamte’ is ontstaan vanuit het niet duurzaam zijn van beton. Er zijn projecten uitgevoerd met glasschuimbeton en zijn er innovaties om ‘beton’ te realiseren uit olifantengras. Ook wordt gezegd dat er moet worden overgeschakeld op houtskelet bouw.
  • De digitale transformatie doet steeds meer van zich spreken. BIM was een eerste aanzet om het bouwproces te digitaliseren. Artificiële intelligentie biedt mogelijkheden. Met algoritmes worden processen geoptimaliseerd. Het gevolg is dat de faalkosten, die nog steeds erg hoog zijn, daadwerkelijk teruggebracht kunnen worden.
  • Een technisch hoogstandje kan natuurlijk niet ontbreken. Wij, Nederlanders, verbruiken behoorlijk veel water. Recent is een product op de markt gezet, dat bad-, douche- en wasmachinewater reinigt. Het systeem bespaart 45% leidingwater, vermindert 45% riooluitstoot en spaart ook energie en geld. Daarmee zorgt het voor de verdere verduurzaming van huizen.

Innoveren is een absolute noodzaak dus. Nieuwe technieken toepassen (circulair en duurzaam) , processen anders inrichten en gebruik maken van digitale mogelijkheden. Ondernemers die niet innoveren zagen aan de poten van hun eigen stoel, zij zullen niet overleven.

Door onze kennis en ervaring in de bouwsector helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes. Keuzes die u zult moeten maken om uw bestaansrecht veilig te stellen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Onder het genot van een kop koffie kunnen we dan uw vragen en wensen in kaart brengen. We helpen u bouwen aan een mooie toekomst!

Wiebo de Vries
Partner CFO netwerk